Software pro vinařství

Elektronická evidenční kniha

Vitipad nahrazuje papírovou Evidenční knihu v rozsahu příloh 12 - 22. Všechny přílohy jsou automaticky generovány na základě operací zadaných pro každou šarži.

Všechny přílohy lze vytisknout pro případnou kontrolu ve stejném formátu jako papírová Evidenční kniha.

Sklepní hospodářství

Vitipad vás provede celým životním cyklem šarže od příjmu hroznů po nalahvování konečného produktu.

U každé šarže evidujete pohyb vína, enologické zásahy i ztráty. Všechny informace tak máte vždy po ruce. Díky auditním záznamům program splňuje vyhlášku vinařského zákona pro vedení evidenčních knih v elektronické podobě.

Vinohradnictví

Vitipad je propojen se systémem LPIS a umožňuje tak párování vašich půdních bloků a připraví vám podklady pro povinná hlášení pro ÚKZUZ či dokáže vést evidenci postřiků.

Jako bonus obsahuje mapový modul pro vizualizaci vašich vinic, evidenci postřiků, nákladů, počasí či práce.

Seznam funkcí